Váš technologický partner pro softwarový vývoj a digitální produkty

Specialista na programovací jazyk Python, webový framework Django a Django REST framework.

Navrhuji a programuji komplexní webové aplikace, které splňují požadavky na vysoký výkon, softwarovou bezpečnost a dobrou uživatelskou přívětivost.

Navštivte mě v brněnské kanceláři na bezplatnou konzultaci, zavolejte nebo pošlete email.
Softwarový inženýr, programátor a freelancer Ing. Jan Krňávek.

Dodavatel softwarových řešení v jazyce Python a webovém frameworku Django

 • Zkonzultuji vaše zákaznické požadavky, navrhnu softwarovou architekturu, vytvořím projektovou dokumentaci a zrealizuji naprogramování aplikace za dohodnutých podmínek.
 • Vytvořím webovou stránku nebo komplexní webovou aplikaci v programovacím jazyce Python a Django framework.
 • Propojím Python nebo Django aplikaci s vašim informačním systémem nebo backend třetí strany.
 • Navrhnu a realizuji REST API backend postavený na Django REST frameworku, vhodný například pro mobilní platformu Android nebo iOS.
 • Implemenuji a nastavím systém pro zprávu obsahu Django CMS pro vaši webovou prezentaci včetně SEO optimalizace, zaškolení, provozu a podpory.
 • Provedu bezpečnostní a technologický audit Django aplikace včetně reportu stávajícího stavu a návrhu na zlepšení.
 • Kód vaší Django aplikace aktualizuji na poslední vhodnou verzi Python 2.x, 3.x a Django 1.x, 2.x, 3.x. a aktualizuji aplikační balíčky.
 • Na základě zákaznických požadavků rozšířím Python a Django aplikaci o nové funkcionality nebo zlepším uživatelské rozhraní.
 • Analyzuji a navrhnu řešení pro výkonové problémy Python nebo Django aplikace.
 • Upravím, dokončít nebo opravím Django aplikaci vytvořenou třetí stranou.
 • Podle zadaní digitální agentury, naprogramuji Python nebo Django aplikaci jako subdodavatel.

Návrh, vývoj a programování software v jazyce Python, webovém frameworku Django a Django REST frameworku.

Návrh, programování, rozvoj a údržba Python a Django aplikace

    Programuji software na zakázku. Váš nápad nebo obchodní potřeby přetavím do funkční a udržitelné Python a Django aplikace. Po dokončení aplikace vás nenechám na holičkách a postarám se i o budoucí rozvoj, opravu chyb, údržbu a uživatelskou podporu.

    Nejdříve společně identifikujeme klíčové požadavky na aplikaci, provedeme analýzu uživatelských potřeb a stanovíme softwarovou architekturu. Zjištěné poznatky převedeme do projektové dokumentace.

    Zadávací dokumentace popisuje zákaznikem očekávané vlastnosti aplikace, jasně definuje výsledný produkt a je nezbytná pro stanovení cenové nabídky a časového plánu.

    Potřebujete navrhnout nebo naprogramovat Python a Django aplikaci? Kontaktujte mě pro bezplatnou konzultaci nebo se jednoduše zastavte v mé brněnské kanceláři.

Řešení provozních a výkonových problémů Python a Django aplikace

    Během životního cyklu Python a Django aplikace se mohou objevit různé typy problémů, které vyžadují odborný zásah.

    Například potřeba úpravy kódu, implementaci datových propojení a rozhraní, aktualizaci softwarových komponent a balíčků, rekonfiguraci runtime prostředí, změna zálohovací strategie nebo nastavení nových bezpečnostních klíčů, přístupových hesel, uživatelských rolí atd.

    Samostatnou kapitolou jsou výkonové problémy, kterém mohou mít příčinu například ve špatně navrhnuté aplikační architektuře, nevhodném uživatelském rozhraní, v neočekávaném nárůstu provozních dat, v nedostatečně nadimenzovaném runtime hardware nebo špatně navrhnuté síťové infrastruktuře a dalších.

    Pokud některý z výše zmíněných problémů řešíte a nevíte si rady? Ozvěte se, rád Vám pomohu.

Softwarový audit Python a Django aplikace

    Zrealizuji sofwarový audit zdrojovéjo kódu vaší Python a Django aplikace vytvořené třetí stranou. Srozumitelnou formou vám zmapuji a popíši aktuální stav aplikace včetně návrhu na zlepšení funkcionalit, vylepšení uživatelského rozhraní a zvýšení bezpečnosti.

    Služba zahrnuje zprávu, která hodnotí kvalitu kódu a dokumentace, popis použité softwarové architektury a runtime infrastruktury. Dále seznam použitých Python a Django komponent, modulů a knihoven. Samostatná část se věnuje analýze možných rizik, kterým je vhodné věnovat pozornost.

    Auditní zprávou získáte základní přehled o technologickém a bezpečnostním stavu vaší aplikaci. Zprávu lze použít k diskuzi o rozvoji aplikace nebo jako podpůrný a oponentní dokument pro vyjednávání s vaším současným dodavatelem sofware.

Návrh a implementace webové prezentace pomocí Django CMS

    Django CMS je pokročilý systém pro správu webového obsahu založený frameworku Django. Django CMS je protějšek systému WordPress v Python světě a je vhodný pro tvorbu komplexních webových presentací i pro jednoduché webové stránky.

    Mezi klíčové vlastnosti patří uživatelsky přívětivé rozhraní, podporu responzivního designu , možnost vícejazyčného publikování, systém řízení oprávnění pro managery a editory, rozšiřitelnost funkcionalit pomocí existujících pluginů a vestavěná podpora SEO optimalizace.

    Navrhnu, naprogramuji a zprovozním webovou presentaci postavenou na Django CMS, která bude dobře fungovat na desktopu, tabletu a mobilních zařízeních. Také se postarám o provoz, rozvoj, údržbu, uživatelskou podporu a základní SEO optimalizaci.

Kolik to stojí?

    Preferuji sazbu za úkol nebo projekt. Pro mně i pro zákazníka je tak spolupráce jednodušší a jasně vymezená. Případné vícepráce jsou naceněny individuálně.

    V případě projektů je prvním krokem provedení placené analýzi zákaznických požadavků. Zákaznické požadavky a princip fungování aplikace je specifikován do projektové dokumentace.

    Projektová dokumentace obsahuje odsouhlasené zadání, technickou specifikaci, výslednou cenu a hrubý časový plán. Projektová dokumentace je nutným podkladem pro závaznou objednávku nebo pro uzavření smlouvy o dílo. U nových zákazníků vyžaduji zálohu předem.

    Také nabízím spolupráci formou hodinové sazby odpovídající běžné cenové úrovni na trhu. V rámci dlouhodobé spolupráce lze dohodnout zvýhodněnou hodinovou sazbu.

Dodržuji tyto principy

 • Co slíbím, to platí.
 • Nevytvářím technologický dluh.
 • Dodržuji stanovené termíny.
 • Neopakuji stejné chyby dvakrát.
 • Zákazníkům naslouchám a rád s nimi pravidelně komunikuji.
 • Zákazníkům doporučuji nejvhodnější řešení z pohledu jejich aktuální situace a potřeb.
 • Jde o výsledek nikoliv o počet odpracovaných hodin.
 • Za odvedenou práci náleží dobrá odměna.
 • Budu pečovat o vaši aplikaci i v budoucnu.
 • Co neumím, to se naučím.
 • Zákazníky nevodím za nos.

Při své práci používám tyto IT technologie

    Mám zkušenosti se správou Linuxových a Windows serverů a značkovým hardwarem DELL a HP. Mám praktické zkušenosti s operačními systémy Linux Redhat, Centos, Debian, Ubuntu. Spravuji databáze PostgreSQL, MySQL, Redis, MongoDB. Instaluji a konfiguruji služby Apache, Nginx, PHP, mod_wsgi, uWSGI, https a další. Také mám zkušenosti s provozem virtualizačních řešení Linux Kvm, Vmware, Docker a cloudové platformy AWS.

    Pro zákazníka z výše uvedeného vyplývá výhoda, že v případě potřeby jsem schopen Python nebo Django projekt nasadit do ostrém provozu bez pomoci externího administátora. Snáze také odladím chyby a výkonové problémy aplikace, protože mám představu co se děje pod "kapotou".

 • Python 2 a 3
 • Django Web Framework
 • Django CMS content management system
 • Django Rest Framework (Rest API framework)
 • Html5, CSS, SASS, Bootstrap, Material Design, Vuetify
 • JavaScript, JQuery
 • JavaScript framework Vue JS včetně modulu Vuex, Vue router
 • Zdrojové kódy ukládám do Git
 • Mám zkušenosti s provozem a konfigurací Atlassian Jira a Confluence

Proč je Python a Django framework vhodnou volbou pro tvorbu webových aplikací?

    Django je vyspělý open-source framework pro tvorbu webových stránek a aplikací. Django framework je postaven na programovacím jazyce Python, jehož kód je ve srovnání s jinými jazyky krátký a dobře čitelný.

    Django byl od počátku navrhován s úmyslem pomáhat programátorům vyvíjet aplikace efektivně a co nejrychleji. V každém kroku vývoje - od nápadu, přes realizaci a testování, až po nasazení do ostrého provozu Django díky své chytré architektuře přirozeně snižuje náklady na vývoj a údržbu.

    Django má mnoho užitečných vlastností zjednodušujících vývoj. Například bohatý ekosystém s více než 5000 aplikačními balíčky (packages) umožňuje jednoduše najít a vložit, s minimálním úsilím, novou funkcionalitu do existujícího softwarového projektu. Proto je oblíben jak mezi mnoha programátory freelancery tak i zavedenými webovými společnostmi, které Python a Django preferují kvůli vysoké produktivitě práce a nízkým vývojovým nákladům.

Kde Python a Django framework nachází uplatnění?

 • Systém řízení vztahů se zákazníky (CRM).
 • Systém pro správu obsahu (CMS) pro interní a veřejné webové prezentace.
 • Komunikační platformy.
 • Rezervační systémy.
 • Systémy pro datovou analýzu.
 • Vědecké systémy pro paralelní výpočty.
 • Emailové řešení.
 • Systémy pro správu dokumentů.
 • Finanční platformy (FinTech).
 • AI systémy pro aplikaci strojového učení nebo neuronových sítí.
 • Backend systémy pro mobilní platformy Android a iOS.
 • Systémy pro podporu realitních obchodů a hodnocení bonity zájemců o hypoteční úvěry.
 • Bezpečnostní systémy založené na rozpoznávání obrazu nebo zvuku.

    Django a Python používají významné celosvětové společnosti a organizace, například Instagram, NASA, Pinterest, Reddit, YouTube, DropBox a další.

    A teď zkusím v jedné věty. Django framework v kombinaci s programovacím jazykem Python je prostě skvělý, dobře a rychle se v něm programuje a nenásilně vynucuje správné programátorské postupy vedoucí k čitelnému a udržitelnému kódu. Django a Python se prostě vyplatí.

Těším se na spolupráci

    V oboru informačních technologií se pohybuji od roku 2005. Dodávám náročné webové, intranetové aplikace vytvořené v programovacím jazyce Python a frameworku Django. Vytvářím software na míru od jeho návrhu a zpracování až po finální nasazení u zákazníka včetně zaškolení.

    Mám vysokoškolské vzdělání technického a ekonomického směru a proto jsem schopen na Váš problém nahlédnout jak z obchodního tak i technického IT hlediska. Ve své práci rád využívám principů minimalismu. Hovořím česky a anglicky.