Váš technologický partner pro softwarový vývoj a digitální produkty

Specialista na programovací jazyk Python, webový framework Django, JavaScript framework VueJS a Django REST framework.

Navrhuji a programuji komplexní webové aplikace, které splňují požadavky na vysoký výkon, softwarovou bezpečnost a dobrou uživatelskou přívětivost.

Navštivte mě v brněnské kanceláři na bezplatnou, nezávaznou konzultaci nebo jednoduše zavolejte.
Softwarový inženýr, programátor a freelancer Ing. Jan Krňávek.

Dodavatel softwarových řešení v jazyce Python, webovém frameworku Django a JavaScript frameworku Vue JS

 • Zkonzultuji vaše zákaznické požadavky, navrhnu architekturu webové aplikace a vytvořit zadávací dokumentaci.
 • Realizuji webovou stránku nebo komplexní webovou aplikaci v programovacím jazyce Python a Django framework.
 • Propojím Python nebo Django aplikaci s vašim softwarovým backendem.
 • Vyřeším výkonové problémy Python nebo Django aplikace.
 • Upravím, dokončít nebo opravím Django aplikaci vytvořenou třetí stranou.
 • Realizuji implementaci Django CMS pro vaši webovou prezentaci včetně SEO optimalizace, zaškolení, provozu a podpory.
 • Provedu bezpečnostní a technologický audit Django aplikace včetně návrhu na zlepšení.
 • Rozšířím Django aplikaci o novou funkcionalitu nebo aktualizovat aplikační balíčky.
 • Aktualizuji kód vaší Django aplikace na aktuální verzi Python 2, 3 a Django 1.x, 2.x, 3.x.
 • Vytvořím dle vaších specifikací Python nebo Django webovou aplikaci jako subdodavatel.
 • Navrhnu a realizuji REST API backend postavený na Django REST frameworku, vhodný například pro komunikaci s mobilní platformou Android nebo iOS.

Návrh, vývoj a programování software v jazyce Python, webovém frameworku Django a JavaScript frameworku Vue JS

Návrh, programování, rozvoj a údržba Python a Django aplikace

    Programuji software na zakázku. Váš nápad nebo obchodní potřeby přetavím do funkční a udržitelné Python a Django aplikace. Po dokončení aplikace vás nenechám na holičkách a postarám se i o budoucí rozvoj, opravu chyb, údržbu a uživatelskou podporu.

    Nejdříve společně identifikujeme klíčové požadavky na aplikaci, provedeme analýzu uživatelských potřeb a stanovíme softwarovou architekturu. Zjištěné poznatky převedeme do zadávací dokumentace.

    Zadávací dokumentace technickou řečí popisuje očekávané vlastnosti aplikace, zákazníkovi jasně definuje výsledný produkt a je nezbytná pro stanovení cenové nabídky a časového plánu.

    Potřebujete navrhnout nebo naprogramovat Python a Django aplikaci? Kontaktujte mě pro bezplatnou konzultaci nebo se jednoduše zastavte v mé brněnské kanceláři.

Řešení provozních problémů Python a Django aplikace

    Během životního cyklu Python a Django aplikace se mohou objevit různé typy problémů, které vyžadují odborný zásah programátora.

    Například potřeba úpravy kódu, implementaci datových propojení a rozhraní, aktualizaci softwarových komponent a balíčků, rekonfiguraci runtime prostředí, změna zálohovací strategie nebo nastavení nových bezpečnostních klíčů, přístupových hesel a uživatelských rolí.

    Samostatnou kapitolou jsou výkonové problémy, kterém mohou mít příčinu například ve špatně navrhnuté aplikační architektuře, nevhodném uživatelském rozhraní, v neočekávaném nárůstu provozních dat, v nedostatečně nadimenzovaném runtime hardware nebo špatně navrhnuté síťové infrastruktuře a dalších.

    Pokud některý z výše zmíněných problémů řešíte, ozvěte se, rád pomohu.

Softwarový audit Python a Django aplikace

    Zrealizuji audit vaší Python a Django aplikace vytvořené třetí stranou. Srozumitelnou formou vám zmapuji a popíši aktuální stav aplikace včetně návrhu na zlepšení funkcionalit, vylepšení uživatelského rozhraní a zvýšení bezpečnosti.

    Služba obsahuje zprávu, která hodnotí kvalitu kódu a dokumentace, popis použité softwarové architektury a runtime infrastruktury. Dále seznam použitých Python a Django komponent, modulů a knihoven. Samostatná část se věnuje analýze možných rizik, kterým je vhodné věnovat pozornost.

    Auditní zprávou získáte základní přehled o technologickém a bezpečnostním stavu vaší aplikaci. Zprávu lze použít k diskuzi o rozvoji aplikace nebo jako podpůrný a oponentní dokument pro vyjednávání s vaším současným dodavatelem.

Implementace Django CMS včetně SEO optimalizace

    Django CMS je pokročilý systém pro správu webového obsahu založený frameworku Django. Django CMS je protějšek systému Wordpress v Python světě a je vhodný jak pro tvorbu komplexních webových presentací tak pro jednoduché webové stránky.

    Mezi klíčové vlastnosti patří uživatelsky přívětivé rozhraní, podporu responzivního designu, možnost vícejazyčného publikování, systém řízení oprávnění pro managery a editory, rozšiřitelnost funkcionalit pomocí existujících pluginů a vestavěná podpora SEO optimalizace.

    Navrhnu, naprogramuji a zprovozním webovou presentaci postavenou na Django CMS, která bude fungovat na desktopu, tabletu a mobilních zařízeních. Také se postarám o provoz, rozvoj, údržbu a uživatelskou podporu.

Kolik to bude stát?

    Preferuji sazbu za úkol nebo projekt. Pro mně i pro zákazníka je tak spolupráce jednodušší a jasně vymezená. Případné vícepráce jsou naceněny individuálně.

    V případě projektů je prvním krokem provedení placené analýzi zákaznických požadavků. Zákaznické požadavky a princip fungování aplikace je specifikován do zadávací dokumentace.

    Zadávací (projektová) dokumentace obsahuje odsouhlasené zadání, technickou specifikaci, výslednou cenu a hrubý časový plán. Projektová dokumentace je nutným podkladem pro závaznou objednávku nebo pro uzavření smlouvy o dílo. U nových zákazníků vyžaduji zálohu předem.

    Také nabízím spolupráci formou hodinové sazby odpovídající běžné cenové úrovni na trhu. V rámci dlouhodobé spolupráce lze dohodnout slevu na hodinovou sazbu.

Dodržuji tyto principy

 • Co slíbím, to platí.
 • Nevytvářím technologický dluh.
 • Dodržuji stanovené termíny.
 • Neopakuji stejné chyby dvakrát.
 • Zákazníkům naslouchám a rád s nimi pravidelně komunikuji.
 • Zákazníkům doporučuji nejvhodnější řešení z pohledu jejich aktuální situace a potřeb.
 • Jde o výsledek nikoliv o počet odpracovaných hodin.
 • Za odvedenou práci náleží dobrá odměna.
 • Budu pečovat o vaši aplikaci i v budoucnu.
 • Co neumím, to se naučím.
 • Zákazníky nevodím za nos.

Při své práci používám tyto IT technologie

    Mám zkušenosti se správou Linuxových a Windows serverů a značkovým hardwarem DELL a HP. Mám praktické zkušenosti s operačními systémy Linux Redhat, Centos, Debian, Ubuntu. Spravuji databáze PostgreSQL, MySQL, Redis, MongoDB. Instaluji a konfiguruji služby Apache, Nginx, PHP, mod_wsgi, uWSGI, http2, https a další. Také mám zkušenosti s provozem virtualizačních řešení Linux Kvm, Vmware, Docker a cloudové platformy AWS.

    Pro zákazníka z výše uvedeného vyplývá výhoda, že v případě potřeby jsem schopen Python nebo Django projekt nasadit do ostrém provozu bez pomoci externího administátora. Snáze také odladím chyby a výkonové problémy aplikace, protože mám představu co se děje pod "kapotou".

 • Python 2 a 3
 • Django Framework
 • Django CMS
 • Django Rest Framework (Rest API)
 • Html5, CSS, SASS, Bootstrap, Material Design
 • JavaScript, JQuery, JavaScript framework Vue JS včetně modulu Vuex, Vue router
 • Zdrojové kódy ukládám do Git
 • Práci organizuji pomocí Atlassian Jira a Confluence

Proč je Python a Django framework vhodnou volbou pro tvorbu webových aplikací?

    Django je vyspělý open-source framework pro tvorbu webových stránek a aplikací. Django framework je postaven na programovacím jazyce Python, jehož kód je ve srovnání s jinými jazyky krátký a dobře čitelný.

    Django byl od počátku navrhován s úmyslem pomáhat programátorům vyvíjet aplikace efektivně a co nejrychleji. V každém kroku vývoje - od nápadu, přes realizaci a testování, až po nasazení do ostrého provozu Django díky své chytré architektuře přirozeně snižuje náklady na vývoj a údržbu.

    Django má mnoho užitečných vlastností zjednodušujících vývoj. Například bohatý ekosystém s více než 5000 aplikačními balíčky (packages) umožňuje jednoduše najít a vložit, s minimálním úsilím, novou funkcionalitu do existujícího softwarového projektu. Proto je oblíben jak mezi mnoha programátory freelancery tak i zavedenými webovými společnostmi, které Python a Django preferují kvůli vysoké produktivitě práce a nízkým vývojovým nákladům.

Kde Python a Django framework nachází uplatnění?

 • Systém řízení vztahů se zákazníky (CRM).
 • Systém pro správu obsahu (CMS) pro interní a veřejné webové prezentace.
 • Komunikační platformy.
 • Rezervační systémy.
 • Systémy pro datovou analýzu.
 • Vědecké systémy pro paralelní výpočty.
 • Emailové řešení.
 • Systémy pro správu dokumentů.
 • Finanční platformy (FinTech).
 • AI systémy pro aplikaci strojového učení nebo neuronových sítí.
 • Backend systémy pro mobilní platformy Android a iOS.
 • Systémy pro podporu realitních obchodů a hodnocení bonity zájemců o hypoteční úvěry.
 • Bezpečnostní systémy založené na rozpoznávání obrazu nebo zvuku.

    Django a Python používají významné celosvětové společnosti a organizace, například Instagram, NASA, Pinterest, Reddit, YouTube, DropBox a další.

    A teď zkusím v jedné věty - Django framework v kombinaci s programovacím jazykem Python je prostě skvělý, dobře a rychle se v něm programuje a nenásilně vynucuje správné programátorské postupy vedoucí k čitelnému a udržitelnému kódu. Django a Python se prostě vyplatí.

Těším se na naší spolupráci

    V oboru informačních technologií se pohybuji od roku 2004. Dodávám náročné webové, intranetové aplikace vytvořené v programovacím jazyce Python a frameworku Django. Vytvářím software na míru od jeho návrhu a zpracování až po finální nasazení u zákazníka včetně zaškolení.

    Mám vysokoškolské vzdělání technického a ekonomického směru a proto jsem schopen na Váš problém nahlédnout jak z obchodního tak i technického IT hlediska. Ve své práci rád využívám principů minimalismu. Hovořím česky, anglicky a mám základy němčiny.